ЮРИДИЧНА

УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ПОДАРУНКОВА ЛІТЕРАТУРА

ВЕЛИКИЙ ВИБІР

Добросусідство в земельному праві України

 • Добросусідство в земельному праві України
 • Издательство: Алерта
 • ISBN: 978-617-566-548-0
 • Кіль-ть сторінок: 368
  Рік видання:
  Автор: Третяк Т.О.
  Тип книги: Монографія
 • 330.00грн.

Монографію присвячено правовим проблемам добросусідства в Україні. У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сер­вітутами, теоретичні проблеми захисту права власності та інших рече­вих прав, порушених у результаті недотримання правил добросусідства, значення окремих дозвільних процедур (процедури оцінки впливу на довкілля та процедури видачі дозволу на викиди забруднювальних ре­човин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами) як процедури у ході яких встановлюються правила добросусідства. У монографії також досліджено досвід інших країн у регулюванні питань добросусідства. 
Робота адресована теоретикам земельного та цивільного права, сту­дентам, аспірантам.