ЮРИДИЧНА

УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ПОДАРУНКОВА ЛІТЕРАТУРА

ВЕЛИКИЙ ВИБІР

Договірне право України. Загальна частина

 • Договірне право України. Загальна частина
 • Видавництво: Юрінком Інтер
 • ISBN: 978-966-667-307-0
 • Кіль-ть сторінок: 896
  Рік видання: 2018
  Автор: Дзера О.В.
  Тип книги: Навчальний посібник
 • 180.00грн

У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання договірних відносин. Аналізуються відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., Сімейного та Господарського кодексів України, інших численних актів законодавства України, судова практика, наукові праці. У першому томі висвітлюються поняття договору та договірного права, принципи його побудови, визначаються класифікаційні групи договорів, порядок укладення, виконання та припинення договорів, способи забезпечення їх належного виконання, а також захист прав сторін договору. У другому томі аналізуються правові засади окремих видів договорів (купівлі-продажу, дарування, найму, підряду, про надання послуг, шлюбного договору, спадкового договору та ін.).

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів та практикуючих юристів.