ЮРИДИЧЕСКАЯ 

УКРАИНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Корзина

Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників

 • Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників
 • Издательство: Право
 • ISBN: 978‐966‐937‐722-7
 • Кіль-ть сторінок: 456
  Рік видання: 2019
  Автор: Яковлєв О. А.
  Тип книги: Монографія
 • 480.00грн.

Дослідження присвячено аналізу правового регулювання встановлення умов праці в Україні з точки зору його відповідності сучасній концепції «людина як центр правової реальності», коли в основу такого регулювання покладається не правовий припис сам по собі, а потреби і прагнення людини. Такий напрям наукової розвідки зумовлюється насамперед євроінтеграційним курсом України, яка взяла на себе обов’язок привести національне трудове законодавство у відповідність зі стандартами міжнародними і європейського рівня.

У роботі розкрито правову природу категорії «умови праці», показано вплив трудового права й економіки на становлення умов праці, проаналізовано рівень забезпечення в країні конституційного права на належні, безпечні і здорові умови праці, визначено теоретико-прикладні проблеми правового регулювання встановлення умов праці на централізованому й локальному рівнях, а також проаналізовано атестацію робочих місць за умовами праці, зокрема порушено питання про відповідність мети, завдань і процедури вказаної атестації потребам сьогодення. Сформульовано низку науково обґрунтованих пропозицій щодо реального запровадження людиноцентристської концепції у правовому регулюванні умов праці в Україні.

Монографія може стати корисною науковцям, юристам-практикам, аспірантам і цікавою для всіх, кого турбують проблеми забезпечення безпеки й охорони здоров’я працівників на робочому місці. Окремі положення наукових здобутків автора мають для правозастосування консультативний характер.