ЮРИДИЧНА

УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ПОДАРУНКОВА ЛІТЕРАТУРА

ВЕЛИКИЙ ВИБІР

Міжнародне публічне право. Том 1. Основи теорії. У двох томах

 • Міжнародне публічне право. Том 1. Основи теорії. У двох томах
 • Видавництво: Право
 • ISBN: 978-966-937-479-0
 • Кіль-ть сторінок: 416
  Рік видання: 2019
  Автор: За редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України В. В. Мицика
  Тип книги: Підручник
 • 290.00грн

У томі 1 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI століття висвітлено загальнотеоретичні питання міжнародного права, історія його становлення, поняття, юридична природа та характерні особливості. Розглянуто теми суб’єктів, джерел і основних принципів міжнародного права. Приділено увагу питанням визнання і правонаступництва в міжнародному праві, розкрито актуальні проблеми сучасної міжнародної юриспруденції. Висвітлено питання міжнародної відповідальності держав за протиправні діяння, міжнародно-правових санкцій та контрзаходів. За підготовки підручника широко використовувалися міжнародно-правові та національно-правові акти. Підготовлено відповідно до вимог освітньої програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузь знань 29 «Міжнародні відносини», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та підготовки до Єдиного фахового вступного випробування з права для вступу на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та викладачів юридичних закладів вищої освіти і юридичних факультетів, а також осіб, які цікавляться питаннями міжнародного права.