ЮРИДИЧЕСКАЯ 

УКРАИНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Корзина

Національна економіка

 • Економіка - Національна економіка - isbn:978-617-566-444-5 - Алерта - jurlit.com.ua
 • Издательство: Алерта
 • ISBN: 978-617-566-444-5
 • Кіль-ть сторінок: 502
  Рік видання: 2018
  Автор: Чернявська О. В.
  Тип книги: Навчальний посібник
 • 350.00грн.

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво». Розкрито сутність, структуру та види національних економік, типи економічного відтворення, концептуальні підходи системи національного рахівництва. Розглянуто основні економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, інституціональні чинники розвитку. Велику увагу приділено характеристиці економічного потенціалу, інфраструктурі національного ринку, державності та державному управлінню, структурній перебудові національної економіки, її програмуванню та прогнозуванню. Досліджено категорії демократії, економічної свободи та економічного порядку, політику економічного зростання та інституційні форми інтеграції і світове господарство.
Розраховано на студентів економічних та інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також працівників реального сектора економіки, фахівців державних і регіональних рівнів управління та місцевого самоврядування.