ЮРИДИЧЕСКАЯ 

УКРАИНСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Корзина

Економіка підприємства

  • Економіка - Економіка підприємства - isbn:978-966-2609-44-8 - Ліра-К - jurlit.com.ua
  • Издательство: Ліра-К
  • ISBN: 978-966-2609-44-8
  • Кіль-ть сторінок: 600
    Рік видання: 2017
    Автор: Яркіна Н.М.
  • 550.00грн.

Економіка підприємства, як наука, що визначає теоретично-методичні основи функціонування та розвитку підприємства, як первинної ланки національної економічної системи та базового суб’єкта забезпечення життєздатності держави та її громадян, є невід’ємним елементом комплексу навчальних дисциплін з підготовки економістів. У навчальному посібнику розкрито організаційні основи діяльності підприємства як форми реалізації підприємництва, охарактеризовано сучасні теорії підприємств. Підприємство розглянуте як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємозв’язку всіх його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного забезпечення функціонування підприємств – персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної, операційної діяльності підприємства, а також матеріально-технічного забезпечення виробництва та виробничої логістики. Докладно висвітлено суть та особливості управління підприємством, планування його господарської діяльності, товарної та цінової політики. Особливу увагу приділено витратам та фінансово- економічним результатам діяльності підприємств, а також їх ефективності і забезпеченню конкурентоспроможності. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливості їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності. Акцентований процесний підхід до управління підприємством і дана характеристика бізнес-процесів підприємства. Докладно розглянутий зміст економічної безпеки підприємства і особливості управління його підприємницькими ризиками. Висвітлено й інші аспекти господарської діяльності підприємства. Безперечною перевагою видання є органічне поєднання системного та процесного підходів до вивчення економіки підприємства, а також наявність практичних завдань, розв’язання яких сприяє не тільки закріпленню теоретичних знань, а й формуванню практичних навичок обґрунтування господарських рішень.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, а також практикуючих економістів та всіх, хто зацікавлений у набутті знань з питань економіки підприємства.