ЮРИДИЧНА

УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ПОДАРУНКОВА ЛІТЕРАТУРА

ВЕЛИКИЙ ВИБІР

Екологічне право

 • Екологічне право
 • Видавництво: Право
 • ISBN: 978‐966‐937‐744-9
 • Рік видання: 2019
  Автор: За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України А П. Гетьмана
  Тип книги: Підручник
  Кол-во страниц: 552
 • 310.00грн

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни «Екологічне право». Її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог Європейської кредитно-трансферної системи (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ЗВО і факультетів, науковців, громадськості, а також працівників правничих установ. Також може стати в пригоді всім, хто цікавиться питаннями правового забезпечення вимог екологічної безпеки довкілля, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів людини, особливостями міжнародно-правової охорони довкілля.